Đề Tài Khoa Học Cải Cách Dịch Vụ Hành Chính Công Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by nhandanglv123, Mar 9, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Cải Cách Dịch Vụ Hành Chính Công Ở Việt Nam
  Cải tiến việc cung ứng dịch vụ công đã và đang là một chủ đề được nhiều chính phủ trên thế giới quan lâm. Xu thế chung là các chính phủ ngày càng chú trọng nhiều hơn đến chức năng cung ứng dịch vụ công, nhằm bảo đảm các lợi ích chung thiết yếu, các quyền và nghĩa vụ cơ bản của người dân. Về nguyên tắc, Nhà nước phải là người bảo đảm cung ứng đầy đủ các dịch vụ công cho xã hội, song Nhà nước có thể trực tiếp cung ứng hoặc ủy quyền cho các chủ thể ngoài nhà nước cung ứng một số loại dịch vụ công.
  • Đề Tài Nghiên Cứu Khoa Học
  • Mã số: 2001-54-057
  • Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Lê Chi Mai
  • Số trang: 183
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Hành Chính Quốc Gia 2003
  Link Download
  http://thuvien.tuaf.edu.vn/Chi-tiet/cai-cach-dich-vu-hanh-chinh-cong-o-viet-nam-5488.html
   

Share This Page