Luận Văn Thạc Sĩ Cải Tiến Phương Thức Hoạt Động Của Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 11, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Cải Tiến Phương Thức Hoạt Động Của Văn Phòng Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hải Phòng Đáp Ứng Yêu Cầu Xây Dựng Chính Quyền Điện Tử
  Tìm hiểu/ hệ thống, và làm rõ thêm các vấn đề lý luận, pháp lý liên quan đến các vấn đề sau: khái niệm và PTHĐ của Văn phòng UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; các yêu cầu xây dựng CQĐT tại các tỉnh, thành phố nói chung và thành phố Hải Phòng nói riêng; các giải pháp đang được áp dụng để cải cách nền hành chính, xây dựng CQĐT hiện nay. Nghiên cứu tài liệu, kết hợp khảo sát và đánh giá thực tiễn PTHĐ của Văn phòng UBND thành phố Hải phòng. Nghiên cứu, đề xuất các giải pháp cải tiến PTHĐ của Văn phòng UBND thành phố Hải phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng CQĐT thành phố.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Lệ Nhung
  • Tác giả: Nguyễn Quỳnh Như
  • Số trang: 95
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69545
  https://drive.google.com/uc?id=1NAvpbq9ooZqa1_0gL1jeX_3ikmMwch3K
   

Share This Page