Luận Văn Thạc Sĩ Căn Cứ Liên Khu Ủy Ban Quán Sự Khu V (1959-1969)

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử Việt Nam' started by quanh.bv, Apr 29, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-4-29_2-35-16.png
  Căn cứ địa cách mạng, chiến khu cách mạng là vùng được chọn để làm bàn đạp xây dựng và phát triển phong trào cách mạng rộng ra các vùng khác. Căn cứ địa cách mạng phải có khả năng tạo được những cơ sở chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội và địa lí thuận lợi cho đấu tranh cách mạng và chiến tranh cách mạng. Xây dựng căn cứ địa cách mạng phải bắt đầu từ xây dựng cơ sở chính trị, cơ sở vũ trang, xây dựng chính quyền cách mạng, trên cơ sở đó, từng bước xây dựng kinh tế và xã hội đáp ứng nhu cầu phát triển của cách mạng.
  • Luận văn thạc sĩ lịch sử
  • Chuyên ngành Lịch sử Việt Nam
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Ngô Văn Hà
  • Tác giả: Nguyễn Khắc Điệp
  • Số trang: 148
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng 2019
  Link Download
  http://thuvien.ued.udn.vn/handle/TVDHSPDN_123456789/56486
  https://drive.google.com/file/d/1ScyB4T7W8Hh7P4eYAIcz2qARFf6TDRWl
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page