Luận Án Tiến Sĩ Cấu Tạo Và Phương Thức Thể Hiện Tiếng Cười Của Truyện Cười Hiện Đại Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Việt Nam' started by quanh.bv, Jul 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực hiện đề tài nghiên cứu, luận án đã chỉ ra đặc điểm cấu tạo và các phương thức gây cười của truyện cười hiện đại Việt Nam (HĐVN). Qua đó, giúp người đọc, người nghe biết cách tiếp nhận và tạo lập truyện cười một cách có văn hóa, có giá trị giáo dục. Đồng thời, xác định vị trí, vai trò và giá trị của truyện cười HĐVN trong nguồn mạch phát triển nền văn hoá của người Việt và góp phần vào nghiên cứu ngôn ngữ văn bản và ngôn ngữ hội thoại của nhân vật dưới góc nhìn ngữ dụng học.
  • Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đỗ Thị Kim Liên, TS. Nguyễn Hoài Nguyên
  • Tác giả: Hoàng Ngọc Diệp
  • Số trang: 179
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=37597
  https://drive.google.com/uc?id=1BU3Toup0XS7Qua_KGdIai9H8IRMxMoC_
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page