Luận Văn Thạc Sĩ Cấu Trúc Hình Học, Cấu Trúc Điện Tử Và Tính Chất Từ Của Hệ Vật Liệu R-D-R

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Nhiệt' started by quanh.bv, Mar 17, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lý thuyết phiếm hàm mật độ (Density-functional Theory, DFT) là một cách tiếp cận khác mà có thể hiện thực hóa việc nghiên cứu các hệ nhiều hạt. DFT là một lý thuyết hiện đại dựa trên nền tảng của cơ học lượng tử. DFT có thể được dùng để mô tả các tính chất của hệ điện tử trong nguyên tử, phân tử, vật rắn… Điểm cốt yếu trong lý thuyết này là các tính chất của hệ N điện tử được biểu diễn thông qua hàm mật độ điện tử của hệ (là hàm của 3 biến tọa độ không gian) thay vì hàm sóng của 3N biến tọa độ không gian trong cơ học lượng tử. Vì vậy, DFT có ưu điểm lớn (và hiện nay đang được sử dụng nhiều nhất) trong việc nghiên cứu các tính chất của các hệ vật liệu từ nguyên tử, phân tử cho tới chất rắn…
  • Luận văn thạc sĩ Vật Lý
  • Chuyên ngành Vật Lý Nhiệt
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phương Thảo
  • Số trang: 55
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Quốc gia Hà Nội 2014
  Link Download
  http://hus.vnu.edu.vn/files/LuanVan/LuanVan-NguyenThiPhuongThao-2014.pdf
  https://drive.google.com/uc?id=1XBTQ73nrXMoEiUhM-2dEK8r7tQf8qzHc
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Nov 11, 2019

Share This Page