Luận Án Tiến Sĩ Chất Lượng Tăng Trưởng Kinh Tế Của Vùng Kinh Tế Trọng Điểm Phía Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Học' started by seongochuong29592, Mar 1, 2022.

 1. upload_2022-3-1_11-49-53.png
  Trong chiến lược xây dựng và phát triển đất nước, tăng trưởng kinh tế là một trong các mục tiêu điều tiết kinh tế vĩ mô của chính phủ, nó bao trùm lên mọi mặt, mọi lĩnh vực, mọi khu vực, mọi địa phương và đặc biệt là ở những vùng kinh tế trọng điểm có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước. Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (VKTTĐPN) bao gồm 8 tỉnh, thành phố: TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Tây Ninh, Long An và Tiền Giang là vùng kinh tế trọng điểm lớn nhất của cả nước, là trung tâm công nghiệp, thương mại và tài chính hàng đầu của cả nước. VKTTĐPN chiếm 22,17% dân số, hơn 9% diện tích, sản xuất hơn 46% GDP, gần 40% kim ngạch xuất khẩu cả nước, đóng góp gần 46% ngân sách quốc gia của năm 2019. Tăng trưởng kinh tế của vùng KTTĐ phía Nam được coi là có tác dụng quan trọng đối với sự phát triển không chỉ của khu vực phía Nam mà còn đảm bảo mục tiêu tăng trưởng của cả nước. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) tính theo đầu người của VKTTĐPN cao gấp 1,46 lần mức bình quân cả nước của năm 2018, là vùng có GDP đầu người cao thứ hai trong nước. Đây là những chỉ số xác định trình độ và lợi thế phát triển quan trọng bậc nhất của vùng này so với cả nước.
  • Luận án kinh tế
  • Chuyên ngành kinh tế học
  • Mã số chuyên ngành: 62 31 01 01
  • Tác giả: Phạm Ngọc Khanh
  • Hướng dẫn: Nguyễn Trọng Hoài
  • 299 Trang
  • File PDF-TRUE
  • ĐH Kinh Tế-Luật TP.HCM 2021
  Link download
  https://ir.vnulib.edu.vn/handle/VNUHCM/7842
  https://drive.google.com/file/d/1UaMZ8C7beB8KmYRej7R0um3nDKe-RIw7
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 1, 2022

Share This Page