Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Dịch Vụ Hành Chính Công Tại Ủy Ban Nhân Dân Quận Thanh Xuân

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Sep 6, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-9-6_1-43-43.png
  Thời gian qua, UBND quận Thanh Xuân đã thực hiện tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà Nước về công tác cải cách hành chính,đạt nhiều thành tựu đáng ghi nhận, bộ máy hành chính hoạt động đáp ứng được nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; giảm chi phí, tiết kiệm thời gian hơn, gần gũi, thuận lợi và dễ dàng hơn khi người dân hoặc tổ chức đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính với cơ quan nhà nước ; hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước được nâng cao.Tuy nhiên, trong điều kiện đất nước đang phát triển và hội nhập thì công tác cải cách hành chính diễn ra vẫn còn chậm, hiệu quả chưa cao so với yêu cầu, nhìn chung người dân vẫn chưa được hài lòng với việc dịch vụ hành chính công khi đến sử dụng dịch vụ, cụ thể là trong lĩnh vực xây dựng, nhà ở....
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế và chính sách
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Ngân
  • Tác giả: Trần Thái Bảo
  • Số trang: 105
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/9453
  https://drive.google.com/file/d/1bDCIAO7SjVsCJU6VLWC6TYtrPMK_kylW
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page