Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Đội Ngũ Cán Bộ Chủ Chốt Cấp Xã Ở Huyện Lâm Thao, Tỉnh Phú Thọ Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Phát Triển' started by quanh.bv, Dec 11, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-11_1-7-44.png
  Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận về cán bộ chủ chốt và chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã; những yếu tố tác động đến chất lượng cán bộ cấp cơ sở ở huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; khảo sát thực trạng chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã ở huyện Lâm Thao trong những năm gần đây (2010-2015); đề xuất phương hướng và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã của huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị phát triển
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Thị Như Hoa
  • Tác giả: Chu Thị Thúy Hiền
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2016
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/2867
  https://drive.google.com/uc?id=1hXEwUdfNsTdmO-QQS0IgiNquo1NS1igf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page