Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Giáo Dục Nghị Quyết Đảng Cho Cán Bộ, Đảng Viên Ở Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Trị Học' started by quanh.bv, Dec 8, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2021-12-8_16-23-13.png
  Chất Lượng Giáo Dục Nghị Quyết Đảng Cho Cán Bộ, Đảng Viên Ở Đảng Bộ Khối Các Cơ Quan Thành Phố Hà Nội Hiện Nay
  Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận cơ bản về chất lượng giáo dục nghị quyết đảng cho cán bộ, đảng viên; Khảo sát, đánh giá thực trạng và những vấn đề đặt ra trong giáo dục nghị quyết Đảng cho cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội; Đề xuất quan điểm và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục nghị quyết Đảng cho cán bộ, đảng viên ở Đảng bộ Khối các cơ quan thành phố Hà Nội hiện nay.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Chính trị học
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Hoàng Quốc Bảo
  • Tác giả: Vũ Tiến Đạt
  • Số trang: 129
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2018
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7858
  https://drive.google.com/uc?id=1Rm2Vc1ePQshSODjJlgSfIRHTruiNf84n
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page