Luận Án Tiến Sĩ Chất Lượng Hoạt Động Báo Cáo Viên Vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by quanh.bv, Dec 6, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Từ góc độ khoa học công tác tư tưởng, luận án đề ra khái niệm và xây dựng 6 tiêu chí đánh giá chất lượng hoạt động báo cáo viên, như: Khái niệm chất lượng hoạt động báo cáo viên: Chất lượng hoạt động báo cáo viên là mức độ đáp ứng các yêu cầu của công tác tuyên truyền miệng nhằm thực hiện mục đích của công tác tư tưởng, thể hiện phẩm chất, năng lực của báo cáo viên và chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Tiêu chí: (1) Chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; (2) Chế độ chính sách, phương tiện đảm bảo cho hoạt động báo cáo viên của ngành, địa phương; (3) Chất lượng tổ chức, định hướng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên; (4) Chất lượng tổ chức, phối hợp hoạt động báo cáo viên với các hoạt động khác trên địa bàn; (5) Phẩm chất và năng lực của báo cáo viên; (6) Sự chuyển biến trong nhận thức tư tưởng, chính trị của cán bộ, đảng viên và kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của ngành, địa phương.
  • Luận án tiến sĩ chính trị
  • Chuyên ngành công tác tư tưởng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS, TS. Ngô Văn Thạo, TS. Hà Thị Bình Hòa
  • Tác giả: Phạm Tuyết Lệ
  • Số trang: 214
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=32301
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page