Luận Văn Thạc Sĩ Chất Lượng Hoạt Động Tín Dụng Tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Việt Nam Thịnh Vượng

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jul 10, 2024 at 12:57 AM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-7-10_0-55-53.png
  Cho đến nay tín dụng ngân hàng thương mại vẫn là một trong những kênh chủ yếu thu hút và điều hòa nguồn vốn cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hoạt động tín dụng của ngân hàng là hoạt động kinh doanh đặc biệt trên cơ sở huy động vốn để tín dụng. Vì thế, sự hoàn trả đầy đủ nghĩa vụ nợ vay của khách hàng vay vốn có ý nghĩa quyết định đến sự ổn định và phát triển của mỗi ngân hàng. Điều đó đảm bảo cho quá trình luân chuyển vốn của ngân hàng được tuần hoàn, liên tục, sinh lời và là cơ sở để đảm bảo khả năng thanh toán của ngân hàng. Chính vì lẽ đó, việc nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng là vấn đề cốt yếu trong hoạt động kinh doanh, hoạt động quản trị của các ngân hàng.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thanh Phương
  • Tác giả: Lê Thị Thắm
  • Số trang: 107
  • File DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2018
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/13615
  https://drive.google.com/file/d/1Lb6TJ5nC4h1QJYHguwLXT5nngAlZzap-
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page