Luận Văn Tốt Nghiệp Chế Độ Du Khách - Huỳnh Minh

Discussion in 'Viện Đại Học Sài Gòn' started by quanh.bv, Oct 26, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Chế Độ Du Khách
  CHƯƠNG THỨ NHẤT: THỂ LỆ VỀ XUẤT NHẬP VÀ LƯU TRÚ
  Tiết I. Đối với người Việt Nam xuất ngoại du lịch
  Tiết II. Đối với Việt Kiều hải ngoại xin về nước du lịch
  Tiết III. Đối với người ngoại quốc
  CHƯƠNG THỨ 2: THỂ LỆ VỀ QUAN THUẾ VÀ HỐI ĐOÁI
  Tiết I. Luật lệ về quan thuế
  Tiết II. Luật lệ về hối đoái
  Tiết III. Vấn đề kiểm soát du khách về quan thuế và hối đoái
  Tiết IV. Chế tài các vi phạm về quan thuế và hối đoái
  CHƯƠNG THỨ BA: CÁC TỔ CHỨC VÀ THỎA ƯỚC VỀ DU LỊCH
  Tiết I. Các cơ quan và tổ chức kiểm soát, hướng dẫn và phục vụ du khách tại Việt Nam
  Tiết II. Các tổ chức và thỏa ước quốc tế về du lịch có Việt Nam tham dự
  CHƯƠNG THỨ TƯ: CHẾ ĐỘ DU KHÁCH TẠI VÀI XỨ NGOẠI QUỐC
  Tiết I. Chế độ du khách tại Pháp
  Tiết II. Chế độ du khách tại Hoa Kỳ
  Tiết III. Chế độ du khách tại Nhật
  CHƯƠNG KẾT: PHẦN TỔNG LUẬN
  PHẦN TỔNG LUẬN
  Tiết I. So sánh chế độ du khách tại Việt Nam và chế độ du khách tại vài quốc gia khác
  Tiết II. Hệ quả của chế độ du khách tại Việt Nam
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. Phan Thiện Giới
  • Tác giả: Huỳnh Minh
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học Viện Quốc gia Hành chánh 1970
  Link Download
  http://sachviet.edu.vn/threads/dvd-...ep-truong-hoc-vien-quoc-gia-hanh-chanh.38988/

  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/Overview/1750/1827/4/1399/0/0/
   

Share This Page