Luận Án Tiến Sĩ Chế Tạo Các Cấu Trúc Nano Vàng, Bạc Dạng Hoa, Lá Trên Silic Để Sử Dụng Trong Nhận Biết Một Số Phân

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Liệu Điện Tử' started by quanh.bv, Nov 15, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chế Tạo Các Cấu Trúc Nano Vàng, Bạc Dạng Hoa, Lá Trên Silic Để Sử Dụng Trong Nhận Biết Một Số Phân Tử Hữu Cơ Bằng Tán Xạ Raman Tăng Cường Bề Mặt
  Luận án tập trung giải quyết một số vấn đề về vật liệu nano vàng, bạc được sử dụng làm đế SERS cho việc nhận biết một số phân tử hữu cơ độc hại như sau:
  Đã chế tạo thành công một số cấu trúc nano như là AgNDs, AgNFs và AuNFs trên Si bằng phương pháp lắng đọng hóa học và/hoặc lắng đọng điện hóa với các thông số về hình thái và cấu trúc có thể điều khiển được.
  Đã kiểm tra hoạt động của các cấu trúc nano nói trên trong vai trò của đế SERS khi chúng được dùng để phát hiện lượng vết của một số chất bao gồm: paraquat (0,01 ppm), thiram (0,01 ppm), pyridaben (0,1 ppm), crystal violet (0,01), melamine (0,01 ppm), xyanua (5 ppb), rhodamine B (0,1 ppb).
  Các cấu trúc nano nói trên cũng đã được kiểm tra, đánh giá theo các tiêu chí của một đế SERS tốt. Kết quả cho thấy chúng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một đế SERS tốt.
  • Luận án tiến sĩ Vật liệu
  • Chuyên ngành Vật liệu điện tử
  • Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Đào Trần Cao, TS. Cao Tuấn Anh
  • Tác giả: Kiều Ngọc Minh
  • Số trang: 163
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện khoa học và Công nghệ 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.9&view=36077
  https://drive.google.com/uc?id=1z9kyuSwndK1jARJ27H209Ar2zLyPX3oG
   

Share This Page