Luận Án Tiến Sĩ Chế Tạo, Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Perovskite Có Hằng Số Điện Môi Lớn Và Khả Năng Ứng Dụng

Discussion in 'Chuyên Ngành Vật Lý Chất Rắn' started by nhandang123, Feb 26, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Chế Tạo, Nghiên Cứu Một Số Tính Chất Của Perovskite Có Hằng Số Điện Môi Lớn Và Khả Năng Ứng Dụng
  Nghiên cứu chế tạo hệ vật liệu tổ hợp (BaTiO3)x(La0.7Sr0.3MnO3)1-x và vật liệu Ba1-xSrx Zr0.5Ti0.5O3 pha tạp La có khả năng cho hằng số điện môi lớn. Nghiên cứu sự ảnh hưởng của các thành phần hợp thức khác nhau tới phần thực và phần ảo của hằng số điện môi, các tính chất điện, tính chất từ của vật liệu để hướng tới việc tạo được vật liệu có hằng số điện môi lớn trong vùng nhiệt độ phòng.
  • Luận án tiến sĩ Vật lý
  • Chuyên ngành Vật lý chất rắn
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Bạch Thành Công
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Đỉnh
  • Số trang: 156
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1023923&sp=T&sp=3&suite=def
  https://drive.google.com/uc?id=1cGTkti8F34h4sMiw2rwMsN-O4tarknJH
   
  Last edited by a moderator: Nov 5, 2019

Share This Page