Luận Văn Thạc Sĩ Chiến Lược Kinh Doanh Của Tổng Công Ty Chăn Nuôi Việt Nam-CTCP Giai Đoạn 2015 Đến 2020

Discussion in 'Quản Trị Công Nghệ & Phát Triển Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Aug 17, 2019.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Chiến Lược Kinh Doanh Của Tổng Công Ty Chăn Nuôi Việt Nam-CTCP Giai Đoạn 2015 Đến 2020
  Nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng nhưng sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo ra các cơ hội kinh doanh đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa sự phát triển của các doanh nghiệp. Một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển được trên thương trường thì việc quan trọng và cần thiết nhất là phải hướng doanh nghiệp mình đi trên một con đường đúng đắn và phù hợp với sự thay đổi thường xuyên và đột ngột của môi trường nhằm đạt được sự thích nghi cao độ, đảm bảo sự bền vững cho doanh nghiệp. Để đạt được điều này, không gì khác hơn, các doanh nghiệp phải xây dựng một chiến lược kinh doanh thật đúng đắn, phù hợp cho doanh nghiệp mình.Chiến lược kinh doanh chính là kim chỉ nam để biến những mục tiêu, dự định của doanh nghiệp trở thành hiện thực, hoặc điều chỉnh những hướng đi của doanh nghiệp phù hợp với môi trường kinh doanh đầy biến động.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản trị công nghệ và Phát triển doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: TS. Vũ Tuấn Anh
  • Tác giả: Trần Văn Lợi
  • Số trang: 98
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế 2018
  Link Download
  http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/62616
   

Share This Page