Luận Án Tiến Sĩ Chiến Lược Phát Triển Cán Bộ Quản Lý Của Doanh Nghiệp Vận Tải Đường Sắt Việt Nam

Discussion in 'Tổ Chức & Quản Lý Vận Tải' started by quanh.bv, Apr 23, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Chiến Lược Phát Triển Cán Bộ Quản Lý Của Doanh Nghiệp Vận Tải Đường Sắt Việt Nam
  1. Chỉ ra các nét riêng trong chiến lược phát triển cán bộ quản lý doanh nghiệp vận tải đường sắt. Các nét riêng xuất phát từ đặc điểm đặc trưng của doanh nghiệp vận tải đường sắt về công nghệ, thị trường và vai trò của vận tải đường sắt đối với xã hội.
  2. Đề ra một số nguyên tắc xây dựng chiến lược phát triển cán bộ quản lý doanh nghiệp vận tải đường sắt và chỉ ra những tồn tại và những nguyên nhân của những tồn tại trong công tác phát triển cán bộ quản lý của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tổ chức và quản lý vận tải
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Vũ Trọng Tích, PGS.TS Hồ Sỹ Hùng
  • Tác giả: Lê Văn Nam
  • 188 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Giao thông Vận tải 2015
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.10&view=25064

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page