Luận Văn Tốt Nghiệp Chiến Lược Phát Triển Của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Nhà Dầu Khí Miền Nam - Pvfcco-Sbd

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Trị Doanh Nghiệp' started by nhandanglv123, Mar 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Chiến Lược Phát Triển Của Công Ty Cổ Phần Quản Lý Và Phát Triển Nhà Dầu Khí Miền Nam - Pvfcco-Sbd Trong Giai Đoạn 2012-2015
  Nền kinh tế Việt Nam đang dần hội nhập với nền kinh tế trong khu vực và thế giới, môi trường kinh doanh của các doanh nghiệp được mở rộng, song sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Điều này vừa tạo ra các cơ h ội kinh doanh đồng thời cũng chứa đựng những nguy cơ tiềm tàng đe dọa sự phát triển của các doanh nghiệp. Vì vậy vấn đề quyết định ảnh hưởng đến thành công của doanh nghiệp là lựa chọn một hướng đi đúng, xác định được một chiến lược kinh doanh cho hợp lý và kịp thời. Công ty Cổ phần Quản lý và Phát triển nhà Dầu khí Miền Nam (gọi tắt là PVFCCo-SBD) được thành lập ngày 26/3/2009, đang hoạt động trong hai lĩnh vực là: Quản lý tài sản và đầu tư, xây lắp. Công ty mới được thành lập hơn ba năm và có quy mô hoạt động kinh doanh còn nhỏ, hiệu quả chưa cao. Hiện tại, Công ty chủ yếu cung cấp dịch vụ hỗ trợ và thực hiện các dự án do công ty mẹ PVFCCo (PVFCCo là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam) giao.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Quản trị doanh nghiệp
  • Người hướng dẫn: ThS. Nguyễn Thị Hoàng Yến
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Trang
  • Số trang: 80
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Công Nghệ TP. Hồ Chí Minh 2012
  Link Download
  http://data.lib.hutech.edu.vn/Bookdetails.aspx?id=72613
  https://drive.google.com/uc?id=1MvVtv4cL4wvbrzRoUuaQLhi20ncY61RR
   

Share This Page