Luận Án Tiến Sĩ Chiến Lược Rào Đón Và Nghĩa Liên Nhân Của Hành Động Rào Đón Trong Giao Tiếp Của Người Nghệ Tĩnh

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Việt Nam' started by quanh.bv, Nov 21, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chiến Lược Rào Đón Và Nghĩa Liên Nhân Của Hành Động Rào Đón Trong Giao Tiếp Của Người Nghệ Tĩnh
  Mục đích: Giúp người nghiên cứu hiểu sâu về chiến lược rào đón và ý nghĩa liên nhân biểu hiện qua hành động rào đón trong giao tiếp của người Nghệ Tĩnh, từ đó chỉ ra một số nét riêng về văn hóa - ngôn ngữ của người Nghệ Tĩnh.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của luận án là hành động rào đón trong giao tiếp của người Nghệ Tĩnh. Đối tượng này được quan sát từ góc nhìn đồng đại, nghĩa là hoạt động ngôn ngữ đang diễn ra trong đời sống hiện nay. Nguồn ngữ liệu được sử dụng trong luận án là ngôn ngữ giao tiếp hàng ngày của nghiệm viên thuộc hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ tiến hành khảo sát tư liệu ở ba vùng: thành phố, nông thôn và miền biển.
  • Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Đỗ Thị Kim Liên, TS. Đặng Lưu
  • Tác giả: Nguyễn Thị Khánh Chi
  • Số trang: 169
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Vinh 2017
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=30164
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page