Luận Văn Tốt Nghiệp Chỉnh Lý Tài Liệu Lưu Trữ Tại Bảo Hiểm Xã Hội Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Dec 8, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  upload_2021-12-8_9-58-22.png
  Chỉnh Lý Tài Liệu Lưu Trữ Tại Bảo Hiểm Xã Hội Quận Hồng Bàng, Thành Phố Hải Phòng
  Đất nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ quốc tế; bên cạnh đó thành tựu của Cách mạng công nghiệp 4.0 đang dần đi sâu vào mọi mặt của đời sống, xã hội; để bắt kịp tiến trình đó, đòi hỏi có sự đổi mới một cách tích cực, chủ động và toàn diện; bỏ thói quen làm việc trì trệ, kém năng động, kém nhạy bén, kém hiệu quả của thời kỳ bao cấp. Vì thế nền hành chính nước ta phải nhanh chóng đổi mới theo định hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả nhằm tạo ra tính cạnh tranh cao. Điều này đòi hỏi từng bộ phận của nền hành chính có những đổi mới nhanh chóng, phù hợp với xu thế của thời đại.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: Ths. Trần Văn Quang
  • Tác giả: Đỗ Lưu Thảo
  • Số trang: 67
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Nội Vụ Hà Nội 2019
  Link Download
  http://113.190.240.60:8080/phamquangquyen/handle/123456789/3092
  https://nitro.download/view/93FFFB88B8C1175
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page