Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Đào Tạo Nhân Lực Thông Tin Trong Các Cơ Quan Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ' started by nhandang123, Mar 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Chính Sách Đào Tạo Nhân Lực Thông Tin Trong Các Cơ Quan Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Thuộc Hệ Thống Thông Tin Khoa Học Và Công Nghệ Quốc Gia
  Trình bày cơ sở lý luận về đạo tạo nhân lực thông tin; tiêu chuẩn về năng lực cán bộ thông tin ở Việt Nam trong thời kỳ mới. Đánh giá thực trạng nhân lực thông tin trong các cơ quan thông tin KH&CN thuộc hệ thống thông tin KH&CN quốc gia, qua tìm hiểu về: Hệ thống thông tin KH&CN, hiện trạng nhân lực và hiện trạng đào tạo cán bộ thông tin ở Việt Nam. Đưa ra những giải pháp tăng cường đào tạo nhân lực thông tin trong các cơ quan thông tin thuộc hệ thống thông tin KH&CN quốc gia: tăng cường hợp tác đào tạo giữa các trường về thông tin với các cơ quan thông tin KH&CN; thành lập trung tâm đào tạo bồi dưỡng cán bộ thông tin hoạt động độc lập, tự chủ về tài chính; đầy mạnh E-learning trong công tác bồi dưỡng nghiệp vụ; xây dựng cơ chế đánh giá cán bộ thông tin; khuyến khích các cán bộ tham gia đào tạo bồi dưỡng về ngoại ngữ, tin học và kiến thức KH&CN.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hùng
  • Tác giả: Nguyễn Thị Phương Dung
  • Số trang: 92
  • File PDF-True
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022516
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2020

Share This Page