Luận Án Tiến Sĩ Chính Sách Dịch Vụ Công Trực Tuyến Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Công' started by hieu1605, Nov 19, 2019.

 1. hieu1605

  hieu1605 Member

  [​IMG]
  Chính sách công là hệ thống các quyết định của chủ thể có thẩm quyền trong bộ máy nhà nước nhằm giải quyết vấn đề thực tiễn đặt ra với những mục tiêu, giải pháp cụ thể. Khi thực tiễn đặt ra vấn đề cần giải quyết, Đảng, Nhà nước sẽ phải hoạch định, xây dựng và ban hành chính sách nhằm giải quyết vấn đề đó. Thời gian vừa qua, trên thế giới cũng như ở Việt Nam, sự phát triển của công nghệ thông tin và truyền thông đã góp phần thay đổi tất cả mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có hoạt động của Nhà nước
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Chính sách công
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đỗ Phú Hải
  • Tác giả: Quách Thị Minh Phượng
  • Số trang: 210
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18058
  https://drive.google.com/uc?id=1nCPsnXGEAHa6KeiSLyS9EPQA9W-RJ5gF
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Nov 19, 2019

Share This Page