Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Kinh Tế Của Chính Phủ Malaysia (Đối Với Sự Phát Triển Xã Hội Và Giải Quyết Mâu Thuẫn Tộc

Discussion in 'Chuyên Ngành Châu Á Học' started by nhandang123, Mar 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Chính Sách Kinh Tế Của Chính Phủ Malaysia (Đối Với Sự Phát Triển Xã Hội Và Giải Quyết Mâu Thuẫn Tộc Người)
  Tổng quan về Malaysia và các tộc người chính ở Malaysia. Nghiên cứu chính sách kinh tế của chính phủ Malaysia đối với việc phát triển xã hội. Chỉ ra tính chất phức tạp của Malaysia với tư cách là một quốc gia mang tính melting pot điển hình. Nêu bật được những thành tựu của Malaysia trong việc thực thi các chính sách kinh tế vì mục tiêu tăng trưởng bền vững. Làm sáng tỏ những thành tựu của Malaysia trong việc thực thi các chính sách kinh tế vì mục tiêu giải quyết các mâu thuẫn tộc người. Đưa ra những bài học mà các quốc gia đa tộc người có thể tham khảo (cả những bài học thành công và bài học chưa thành công).
  • Luận văn thạc sĩ
  • Chuyên ngành Châu Á Học
  • Người hướng dẫn khoa học: GS. TS. Mai Ngọc Chừ
  • Tác giả: Hoàng Thị Giang
  • Số trang: 111
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2011
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1024428
  https://drive.google.com/file/d/0BxR5dKUEC5RHFvVVJzSy16UFE
   
  Last edited by a moderator: Oct 13, 2017

Share This Page