Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Phát Triển Đội Ngũ Cán Bộ Công Chức Thuộc UBND Cấp Huyện Ở Tỉnh Thanh Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jul 10, 2024 at 3:27 PM.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-7-10_15-26-15.png
  Trong nền hành chính của bất cứ một quốc gia nào, đội ngũ cán bộ công chức luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng. Nhận thức rõ tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức, Đại hội X của Đảng chủ trương: “Xây dựng một xã hội dân chủ, trong đó cán bộ, đảng viên và công chức thực sự là công bộc của dân” và đưa ra giải pháp: “Đổi mới chính sách cán bộ và công tác quản lý cán bộ, xây dựng chế độ công vụ rõ ràng, minh bạch, đội ngũ cán bộ công chức có đủ phẩm chất và năng lực gắn liền với chế độ hưởng thụ thỏa đáng và công bằng”. Đại hội XII của Đảng đề ra phương hướng, nhiệm vụ: "Đẩy mạnh dân chủ hóa công tác cán bộ, quy định rõ trách nhiệm, thẩm quyền của mỗi tổ chức, mỗi cấp trong xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức trong sáng, có trình độ, năng lực chuyên môn phù hợp, đáp ứng yêu cầu của giai đoạn mới… Hoàn thiện tiêu chí đánh giá và cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực thi công vụ".
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Liên
  • Tác giả: Nguyễn Trịnh Quý Trâm
  • Số trang: 104
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2018
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/13607
  https://drive.google.com/file/d/13UCUiGm8B8tndEzNOLUjMUq8EA2Fjugn
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page