Luận Án Tiến Sĩ Chính Sách Phát Triển Giảng Viên Chính Trị Ở Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Hành Chính' started by quanh.bv, Apr 3, 2018.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chính Sách Phát Triển Giảng Viên Chính Trị Ở Việt Nam Hiện Nay
  1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu
  - Mục đích nghiên cứu của Luận án: Luận án hướng đến mục đích đưa ra những đề xuất, giải
  pháp nhằm hoàn thiện chính sách phát triển giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay.
  2. Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu của Luận án là chính sách phát triển đội ngũ
  giảng viên chính trị ở Việt Nam hiện nay.
  3. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:
  - Phương pháp tìm hiểu tư liệu: Là nghiên cứu về mặt lý luận thông qua những tài liệu có liên quan
  đến chính sách giáo dục nói chung và chính sách phát triển giảng viên chính trị nói riêng.
  - Phương pháp điều tra, khảo sát: tác giả tiến hành khảo sát đối tượng là giảng viên chính trị và
  học viện. Kết quả khảo sát sẽ được xử lý bằng phần mềm SPSS.
  - Phương pháp phân tích, tổng hợp: Trên cơ sở các tài liệu, thông tin và dữ liệu thu thập được,
  tác giả sẽ phân tích, đánh giá, xem xét trên các khía cạnh khoa học pháp lý chính sách công.
  • Luận án tiến sĩ hành chính
  • Chuyên ngành Chính sách công
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hồ Việt Hanh, TS. Phan Hải Hồ
  • Tác giả: Nguyễn Thị Hoa
  • Số trang: 178
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2018
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=30976
   

Share This Page