Luận Án Tiến Sĩ Chính Sách Phát Triển Nông Nghiệp Trung Quốc Sau Khi Gia Nhập WTO - Bài Học Kinh Nghiệm Và Khả Năng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lịch Sử Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 8, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chính Sách Phát Triển Nông Nghiệp Trung Quốc Sau Khi Gia Nhập WTO - Bài Học Kinh Nghiệm Và Khả Năng Vận Dụng Với Việt Nam
  Xây dựng khung nghiên cứu chính sách phát triển nông nghiệp trên trong bối cảnh gia nhập WTO. Cụ thể, cơ sở lựa chọn chính sách, triển khai chính sách, kết quả chính sách và điều kiện vận dụng chính sách được nghiên cứu. Kết hợp giữa nghiên cứu lý luận và thực tiễn, giữa phương pháp nội suy và ngoại suy, nghiên cứu biến động của nông nghiệp Trung Quốc, đánh giá hiện trạng nông nghiệp Việt Nam và khả năng vận dụng có chọn lọc những kinh nghiệm từ chính sách phát triển nông nghiệp Trung Quốc sau khi gia nhập WTO với Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Lịch sử kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Bùi Văn Hưng, TS. Ngô Tuấn Anh
  • Tác giả: Nguyễn Thị Vi
  • Số trang: 242
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2020
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=36296
  https://drive.google.com/uc?id=1vgNSA0_D7aPIQGWWXzxngHAb8L0M7Ewf
  https://drive.google.com/uc?id=1vlgHm1rbYwoeCmp7O2mAqXbuZ8UoDfgt
   

Share This Page