Luận Án Tiến Sĩ Chính Sách Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Nhân Dân Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 14, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Chính Sách Quản Lý Tài Liệu Lưu Trữ Nhân Dân Ở Việt Nam
  Với việc sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu đa dạng gồm phân tích văn bản chính sách, điều tra xã hội học và nghiên cứu trường hợp, luận án đã đạt được một số kết quả cơ bản sau: - Xây dựng được khung lý thuyết cơ bản về khái niệm và đặc điểm của tài liệu lưu trữ nhân dân; - Chứng minh được sự thiếu đồng bộ, chồng chéo và thiếu chặt chẽ của chính sách và pháp luật hiện hành về tài liệu lưu trữ nhân dân; - Xác định được những nội dung đồng thuận và chưa thống nhất trong quan điểm của nhà quản lý và chủ sở hữu đối với việc quản lý tài liệu lưu trữ nhân dân - Xây dựng được hai phương án chính sách cơ bản là: lưu trữ nhà nước – lưu trữ cộng đồng và lưu trữ cộng đồng – điều phối nhà nước; trong mỗi phương án chính sách đều gồm mục tiêu và một số giải pháp chính sách cơ bản phù hợp với môi trường chính sách của Việt Nam hiện nay và sự tham khảo kinh nghiệm quốc tế.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Dương Văn Khảm
  • Tác giả: Phạm Thị Diệu Linh
  • Số trang: 240
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/70477
  https://drive.google.com/uc?id=1LWXkF_sNSp4FHQwNCxc7h7LhwLauz3eQ
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page