Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Thu Hút Và Sử Dụng Tài Năng Trẻ Trong Thời Kỳ Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa

Discussion in 'Chuyên Ngành Chính Sách Khoa Học Và Công Nghệ' started by nhandang123, Mar 20, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Guest

  [​IMG]
  Chính Sách Thu Hút Và Sử Dụng Tài Năng Trẻ Trong Thời Kỳ Đẩy Mạnh Công Nghiệp Hóa, Hiện Đại Hóa Đất Nước
  Trình bày cơ sở lý luận về thu hút và sử dụng tài năng trẻ thể hiện trong tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, trong lịch sử Việt Nam và một số nước trên thế giới. Tìm hiểu chính sách thu hút, sử dụng tài năng trẻ thể hiện qua các văn bản quy phạm pháp luật ở cấp Trung ương và cấp địa phương. Qua nghiên cứu tình hình thực hiện chính sách thu hút, sử dụng tài năng trẻ ở nước ta; đánh giá khái quát và đưa ra những giải pháp về chính sách thu hút và sử dụng tài năng trẻ: đổi mới cơ chế chính sách thu hút, sử dụng tài năng năng trẻ; nâng cao nhận thức, đổi mới tư duy về nhân tài, chính sách nhân tài, phát triển tài năng trẻ; đổi mới mạnh mẽ hệ thống giáo dục đào tạo theo hướng tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo và khuyến khích phát triển tài năng; đổi mới mạnh mẽ công tác quy hoạch và chính sách cán bộ, gắn với quy hoạch về chính sách phát triển và trọng dụng tài năng, ..
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Chính sách khoa học và công nghệ
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Trần Xuân Định
  • Tác giả: Dương Trọng Châu
  • Số trang: 100
  • File PDF-True
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại quốc gia Hà Nội 2009
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1022515
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jul 16, 2020

Share This Page