Luận Văn Thạc Sĩ Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông

Discussion in 'Chuyên Ngành Ngôn Ngữ Việt Nam' started by kimcuong230797, Mar 31, 2020.

 1. [​IMG]
  Chính Sách Và Việc Thực Hiện Chính Sách Về Ngôn Ngữ Các Dân Tộc Thiểu Số Trong Truyền Thông Ở Việt Nam
  Việt Nam là một quốc gia đa dân tộc và đa ngôn ngữ, tỉ lệ dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm số lượng lớn trong thành phần dân tộc. Các DTTS phân bố chủ yếu ở khu vực miền núi và trung du - nơi thượng nguồn của các dòng sông, nơi có tiềm năng lớn về tài nguyên thiên nhiên và có vị trí quan trọng về an ninh đất nước. Để cải thiện môi sinh, nâng cao chất lượng đời sống cho đồng bào các DTTS, đồng thời cũng để phát triển bền vững dân tộc và quốc gia trong thời kì đổi mới và hội nhập hiện nay, Đảng và Nhà nước Việt Nam đã có nhiều chủ trương, chính sách và giải pháp thiết thực, cụ thể đối với đồng bào các dân tộc. Một trong những giải pháp được đặc biệt chú trọng là nâng cao chất lượng của hoạt động truyền thông bằng ngôn ngữ DTTS
  • Luận văn thạc sĩ Ngôn ngữ
  • Chuyên ngành Ngôn ngữ Việt Nam
  • Hướng dẫn: TS. Nguyễn Thu Quỳnh
  • Tác giả: Khammonh Noyvongthong
  • Số trang: 106
  • File PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên 2018
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...u-so-trong-truyen-thong-o-viet-nam-73361.html
  https://drive.google.com/uc?id=1viwi6_2XlMvahpK5SnGx7bnI2pVDDNOL
   
  Last edited by a moderator: Mar 31, 2020

Share This Page