Luận Án Tiến Sĩ Chọn Tạo Giống Lúa Chịu Ngập Úng Cho Các Tỉnh Phía Bắc Việt Nam

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Nov 17, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án: Đánh giá đa dạng di truyền nguồn vật liệu dựa trên kiểu hình, đồng thời lựa chọn được các dòng, giống lúa có: hàm lượng protein cao (P6, PC6, T10, Gia Lộc 102); hàm lượng amylose thấp, thơm (TL6, HT1 HT9, AC5); năng suất cao, hàm lượng amylose thấp (SH12, U17, Gia Lộc 105, BC15); khả năng chịu ngập tốt (Swarna-Sub1, IR64-Sub1, INPARA3, Samba Mahsuri- Sub1, FR13A, IR05A199) phục vụ công tác chọn tạo giống lúa mới chịu ngập, năng suất cao và chất lượng tốt ở Việt Nam. Thông qua sử dụng phương pháp lai đơn giữa dòng mẹ là giống lúa chất lượng (TL6) và dòng bố là giống lúa mang Sub1 (Swarna-Sub1) có thể chọn tạo được giống lúa chịu ngập úng tại các tỉnh phía Bắc Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền Chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Trần Văn Quang, TS. Hoàng Bá Tiến
  • Tác giả: Phạm Văn Tính
  • Số trang: 161
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Nông nghiệp Việt Nam 2020
  Link download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=35429
  https://drive.google.com/uc?id=1HX-iAHMdEwBi8k-P_NQVnYg0FfuPc3B0
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page