Luận Án Tiến Sĩ Chọn Tạo Giống Ngô Chịu Hạn Phục Vụ Chuyển Đổi Cơ Cấu Cây Trồng Cho Một Số Tỉnh Miền Núi Phía Bắc

Discussion in 'Di Truyền Và Chọn Giống Cây Trồng' started by quanh.bv, Jun 9, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-6-9_20-4-33.png
  TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN ÁN
  1.1. Đánh giá đặc điểm nông sinh học, năng suất và khả năng chịu hạn của nguồn vật liệu nghiên cứu.
  1.2. Đánh giá đa dạng di truyền của 30 dòng ngô tự phối bằng chỉ thị phân tử SSR.
  1.3. Đánh giá ưu thế lai và khả năng kết hợp của các dòng tự phối có khả năng chịu hạn.
  1.4. Đánh giá khả năng chịu hạn của các tổ hợp lai và đánh giá khả năng thích ứng, tính ổn định của tổ hợp lai triển vọng: Thông qua khảo nghiệm cơ sở và khảo nghiệm giá trị canh tác, giá trị sử dụng (VCU).
  1.5. Trình diễn các tổ hợp lai chịu hạn trên đất chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở một số vùng miền núi phía Bắc
  • Luận án tiến sĩ nông nghiệp
  • Chuyên ngành Di truyền và chọn giống cây trồng
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Mai Xuân Triệu; 2. PGS.TS. Đặng Trọng Lương
  • Tác giả: Bùi Văn Hiệu
  • Số trang: 230
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam 2022
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.32&view=41258
  https://drive.google.com/file/d/1zxLZ4Gqb5n3KOCqycriJadUJdB9Gy3An
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page