Luận Án Tiến Sĩ Chủ Thể Của Tội Phạm Theo Pháp Luật Hình Sự Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Sep 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Một trong những vấn đề quan trọng của luật hình sự là chủ thể của tội phạm. Tầm quan trọng của vấn đề về chủ thể của tội phạm không chỉ thể hiện ở chỗ chủ thể của tội phạm là một trong bốn yếu tố cấu thành tội phạm (CTTP) mà còn thể hiện ở chỗ chủ thể của tội phạm còn là yếu tố giữ vai trò “chi phối” các yếu tố khác của cấu thành tội phạm. Vấn đề là ở chỗ, nói đến tội phạm là nói đến hành vi phạm tội mà hành vi phạm tội đến lượt mình là sự thể hiện ý chí của chủ thể (cá nhân hoặc pháp nhân thương mại) ra thế giới bên ngoài dưới hình thức hành động hoặc không hành động phạm tội.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hồ Sỹ Sơn
  • Tác giả: Trần Thị Ngọc Hiếu
  • Số trang: 175
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17944
  https://drive.google.com/uc?id=1GBcWGOBQwm1wJWZ8ZOV2qgZKo2VWh2ah
   

Share This Page