Luận Văn Thạc Sĩ Chuẩn Hóa Hoạt Động Văn Phòng Tại Hội Sở Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Mar 31, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Chuẩn Hóa Hoạt Động Văn Phòng Tại Hội Sở Ngân Hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam
  Văn phòng doanh nghiệp là nơi làm việc, là trụ sở liên lạc và giao dịch chính thức của doanh nghiệp với các cơ quan, đối tác bên ngoài. Văn phòng được coi là “Bộ tổng tham mưu”, bộ phận “đầu não” của các doanh nghiệp, có chức năng tham mưu, hỗ trợ đắc lực cho các nhà quản trị trong việc ban hành và thực hiện các quyết định quản lý. Hiệu quả hoạt động của Văn phòng doanh nghiệp có ý nghĩa quyết định đến hiệu quả hoạt động chung của toàn doanh nghiệp. Chính vì vậy, trong bối cảnh hiện nay, Quản trị văn phòng là vấn đề được các nhà quản trị doanh nghiệp đặc biệt quan tâm và là một trong những giải pháp nhằm giúp các doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững. Để công tác văn phòng trong các doanh nghiệp đi vào nền nếp và hiệu quả, một trong những vấn đề quan trọng là cần chuẩn hóa hoạt động văn phòng. Trong một vài năm trở lại đây, chuẩn hoa đà được coi là một yếu tố quan trọng đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc của bất cứ một lĩnh vực hoạt động nào, trong đó có công tác văn phòng.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Vũ Thị Phụng
  • Tác giả: Phùng Thị Phương Liên
  • Số trang: 89
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69362
  https://drive.google.com/uc?id=1CVio1VPg1sUBfYrMnyb92pTVruYL5CAl
   

Share This Page