Luận Văn Thạc Sĩ Chuẩn Hóa Năng Lực Tổ Chức, Quản Lý Công Tác Văn Thư, Bảo Mật, Lưu Trữ Của Lãnh Đạo Văn Phòng

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 10, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Chuẩn Hóa Năng Lực Tổ Chức, Quản Lý Công Tác Văn Thư, Bảo Mật, Lưu Trữ Của Lãnh Đạo Văn Phòng Các Cơ Quan, Đơn Vị Trong Bộ Quốc Phòng
  Công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ là hoạt động không thể thiếu của mọi cơ quan, đơn vị trong Quân đội. Làm tốt công tác văn thư - lưu trữ giúp lãnh đạo có đầy đủ thông tin làm căn cứ để ra các quyết định quản lý, điều hành của cơ quan, đơn vị nhanh chóng, chính xác. Công tác VTBMLT của cơ quan, đơn vị do văn phòng phụ trách hay nói cách khác là thuộc chức năng, nhiệm vụ của văn phòng. Chính vì vậy mà các văn bản, chỉ đạo, điều hành có đạt chất lượng, hiệu quả hay không là nhờ vào sự phân công, tổ chức công việc của lãnh đạo văn phòng. Văn phòng là bộ máy, tham mưu giúp việc cho lãnh đạo trong chỉ đạo, quản lý, điều hành hoạt động chung của cơ quan, trong đó phải kể đến các hoạt động như: xây dựng, ban hành, giải quyết văn bản và quản lý văn bản, tài liệu.... thực hiện tốt nhiệm vụ trên sẽ là những yếu tố góp phần làm cho công tác tham mưu tư vấn của văn phòng đạt hiệu quả.
  • Luận văn thạc sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Quản trị văn phòng
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Liên Hương
  • Tác giả: Nguyễn Quang Đạt
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69533
  https://drive.google.com/uc?id=1E8oE29ipMqavM_2uHNUj1z_JMegq3BKc
   

Share This Page