Luận Án Tiến Sĩ Chứng Minh Trong Tố Tụng Hình Sự Việt Nam Từ Thực Tiễn Tỉnh Đồng Nai

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Hình Sự Và Tố Tụng Hình Sự' started by quanh.bv, Sep 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Chứng minh trong tố tụng hình sự là một trong những vấn đề lý luận quan trọng, cơ bản của tố tụng hình sự. Mặc dù đã có nhiều cách tiếp cận khác nhau về chứng minh trong tố tụng hình sự nhưng phần lớn là nghiên cứu về đối tượng chứng minh trong tố tụng hình sự, quá trình chứng minh trong vụ án hình sự, nghĩa vụ chứng minh trong tố tụng hình sự, quá trình chứng minh trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự… Tuy nhiên, để giải quyết vụ án hình sự các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng phải chứng minh làm rõ được sự thật của vụ án. Vì không thể làm sáng tỏ tất cả mọi khía cạnh của vụ án hình sự mà chỉ có thể và chỉ cần làm rõ những tình tiết có ý nghĩa pháp lý, những vấn đề cần thiết mà Bộ luật tố tụng hình sự quy định. Muốn làm sáng tỏ những vấn đề cần phải chứng minh trong vụ án hình sự thì các cơ quan tiến hành tố tụng phải xác định được những chứng cứ cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Hoàng Thị Minh Sơn
  • Tác giả: Nguyễn Trúc Thiện
  • Số trang: 214
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2019
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=17946
  https://drive.google.com/uc?id=1sVNvCj1h3K5ACFGr6CzTcl1wtgHn87bi
   

Share This Page