Luận Văn Thạc Sĩ Chuỗi Cung Ứng Nguyên Phụ Liệu Của Ngành Dệt May Việt Nam Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Jan 15, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-1-15_2-17-39.png
  Lý luận cơ bản về mạng sản xuất, chuỗi giá trị, chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu của ngành dệt may; Kinh nghiệm xây dựng chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu cho ngành dệt may của một số nước, từ đó rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam; Phân tích đánh giá những thành công và hạn chế trong quá trình xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu của ngành dệt may Việt Nam từ năm 2007 đến năm 2016; Đề xuất phương hướng và giải pháp phát triển chuỗi cung ứng nguyên phụ liệu của ngành dệt may Việt Nam.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: TS. Nguyễn Thị Thìn
  • Tác giả: Trần Thị Thanh Thúy
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2017
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7672
  https://drive.google.com/uc?id=1vPy4JqW3nOi1yknpqf0nDmWg_HFa-SYE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page