Luận Văn Thạc Sĩ Chuỗi Thời Gian

Discussion in 'Chuyên Ngành Lý Thuyết Xác Suất Và Thống Kê Toán' started by nhandanglv123, May 26, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Chuỗi Thời Gian
  Chuỗi thời gian đang được sử dụng như một công cụ hữu hiệu để phân tích trong kinh tế, xã hội cũng như trong nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu dự báo chuỗi thời gian luôn là một bài toán gây được sự chú ý của các nhà toán học, kinh tế, xã hội học,... Các quan sát trong thực tế thường được thu thập dưới dạng chuỗi số liệu. Làm sao để từ chuỗi số liệu khô khan, ta có thể tìm ra được một mô hình hay một quy luật nào đó của một quá trình có đủ cơ sở chính xác để phản ánh được chân thực dữ liệu đã có (kiểm tra) đồng thời lại có thể dự đoán cho những thời điểm trong tương lai chưa xảy ra?! Mà việc dự đoán được tương lai ra sao có lẽ luôn là những mong đợi thường trực của xã hội loài người.
  • Luận văn thạc sĩ khoa học
  • Chuyên ngành Lý thuyết xác suất và thống kê toán
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Phan Viết Thư
  • Tác giả: Dương Nhật Thăng
  • Số trang: 91
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Tự Nhiên - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2015
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73048
  https://drive.google.com/uc?id=1sRLA7i2UVvjhWE7UJAJ0UuuV25smuVwe
   

Share This Page