Luận Văn Thạc Sĩ Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Ngành Công Nghiệp Tỉnh Bắc Ninh Theo Hướng Phát Triển Bền Vững

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Sep 13, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Active Member

  [​IMG]
  Phát triển bền vững là trạng thái phát triển của một nền kinh tế gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế (trọng tâm là cơ cấu ngành kinh tế) theo hướng hoàn thiện hơn. Sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia nói chung và một địa phương nói riêng đòi hỏi phải có một cơ cấu kinh tế hợp lý. Việc xây dựng cơ cấu kinh tế hợp lý mà trọng tâm là phải xác định rõ tỷ trọng và giá trị từng ngành một cách phù hợp nhằm phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, từng lĩnh vực là nội dung cơ bản trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của một quốc gia cũng như mỗi địa phương.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Thị Nga
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên 2019
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...inh-theo-huong-phat-trien-ben-vung-83979.html
  https://drive.google.com/uc?id=1fUp-ZZMvOyBZpBR2oGDJof4Xy4mC5bTk
   

Share This Page