Luận Văn Thạc Sĩ Chuyển Dịch Cơ Cấu Kinh Tế Nông Nghiệp Huyện Kim Bảng, Tỉnh Hà Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Jul 9, 2024.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2024-7-9_14-42-6.png
  Nông nghiệp là ngành sản xuất vật chất, là một bộ phận của tái sản xuất xã hội. Phát triển nông nghiệp giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia và đặc biệt là ở nước ta, khi nông nghiệp chiếm 16,4% GDP, thu hút 41,9% lực lượng lao động xã hội. Để thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển đảm bảo đạt kết quả cao, bền vững, một trong những yếu tố hết sức quan trọng, đó chính là phải xác định CCKTNN hợp lý và phù hợp quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: Xây dựng nền nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao, nâng cao chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; nâng cao giá trị gia tăng, đẩy mạnh xuất khẩu.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Quản lý kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hoàng Long
  • Tác giả: Dương Đức Vinh
  • Số trang: 115
  • File PDF-TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Thương mại 2019
  Link Download
  https://dlib.tmu.edu.vn/handle/123456789/9146
  https://drive.google.com/file/d/14hBMIu2bEoE4RTgD-7M0Lp3zGGyLI0M1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page