Luận Văn Tốt Nghiệp Chuyển Đổi Công Ty Nhà Nước Thành Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên, Thực Tiễn Hoạt Động

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Thương Mại' started by quanh.bv, Oct 19, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chuyển Đổi Công Ty Nhà Nước Thành Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên, Thực Tiễn Hoạt Động Ở Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư Phát Triển Nhà Kiên Giang
  Trong tiến trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam thì vấn đề chuyển đổi công ty nhà nước là một tất yếu khách quan, nhất là trong quá trình nước ta đang hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế khu vực và thế giới, đặc biệt là khi Việt Nam đã trở thành thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO). Chuyển đổi công ty nhà nước tạo điều kiện cho sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế và xây dựng một nền kinh tế đa thành phần theo cơ chế thị trường.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Luật thương mại
  • Giáo viên hướng dẫn: Phạm Mai Phương
  • Tác giả: Danh Thanh Tròn
  • Số trang: 48
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=17Ns6kMWf0g4u_Exf69MZQAsgBoPZ2-P9
   

Share This Page