Luận Văn Tốt Nghiệp Chuyển Đổi Giới Tính Cá Trê Phi (Clarias Gariepinus) Bằng Phương Pháp Cho Ăn Hormone 17a

Discussion in 'Chuyên Ngành Nuôi Trồng Thủy Sản' started by quanh.bv, Oct 29, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chuyển Đổi Giới Tính Cá Trê Phi (Clarias Gariepinus) Bằng Phương Pháp Cho Ăn Hormone 17a Methyltestosterone
  Đề tài “Chuyển đổi giới tính cá trê phi (Clarias gariepinus) bằng phương pháp cho ăn hormone 17a - Methyltestosterone” được tiến hành từ 03/2010 đến tháng 06/2010 với 5 nghiệm thức: (I) 30mg/kg thức ăn, (II) 60mg/kg thức ăn, (III) 90 mg/kg thức ăn, (IV) 120 mg/kg thức ăn, (V) nghiệm thức đối chứng 0 mg/kg thức ăn được thực hiện tại trại cá thực nghiệm Khoa Thủy Sản trường Đại học Cần Thơ nhằm sơ bộ xác định nồng độ 17a - Methyltestosterone (MT) có tác dụng đối với sự chuyển đổi giới tính của cá trê phi (Clarias gariepinus) bằng phương pháp cho cá ăn thức ăn có trộn hormone MT trong 21 ngày.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Nuôi trồng thủy sản
  • Giáo viên hướng dẫn: Nguyễn Văn Kiểm
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Thảo
  • Số trang: 55
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2010
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1zsofto2oBz_1Bwe4F4JV2P4zseQDCQ73
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page