Luận Án Tiến Sĩ Chuyển Giao Quyền Sử Dụng Nhãn Hiệu Theo Pháp Luật Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Dân Sự Và Tố Tụng Dân Sự' started by quanh.bv, Oct 7, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-10-7_15-55-48.png
  1. Hệ thống hóa, phân tích, bổ sung, phát triển cơ sở lý luận và thực tiễn của việc chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam .
  2. Phân tích, đánh giá và làm sáng tỏ thực trạng pháp luật Việt Nam cũng như quy định của pháp luật ở một số quốc gia trên thế giới về vấn đề chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu thông qua hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu. Phân tích, đánh giá thực tiễn thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam như: về việc kiểm soát chất lượng của sản phẩm đối với bên nhận chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về vấn đề giải quyết tranh chấp trong quan hệ hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về vấn đề xác định quyền sở hữu đối với “giá trị vô hình” tăng lên của nhãn hiệu sau khi các bên chấm dứt hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu; về việc áp dụng quy định không được có các điều khoản hạn chế bất hợp lý quyền của bên được chuyển quyền;….
  3. Xây dựng phương hướng và đề xuất những giải pháp cụ thể có tính khả thi cao góp phần hoàn thiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu bằng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu và nâng cao hiệu quả thực hiện pháp luật về chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu hiệu bằng hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật Dân sự và Tố tụng dân sự
  • Người hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thị Quế Anh; TS. Vương Thanh Thúy
  • Tác giả: Nguyễn Thanh Tùng
  • Số trang: 191
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Luật Hà Nội 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=42031
  https://drive.google.com/file/d/1X3YUQEixuRruQedVuIO_j6yAitXavRVe
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page