Luận Văn Thạc Sĩ Chuyển Nhượng Dự Án Xây Dựng Nhà Ở Thương Mại Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố

Discussion in 'Chuyên Ngành Pháp Luật Kinh Tế Việt Nam' started by quanh.bv, Aug 12, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Chuyển Nhượng Dự Án Xây Dựng Nhà Ở Thương Mại Theo Pháp Luật Việt Nam Từ Thực Tiễn Thành Phố Hồ Chí Minh
  Nền kinh tế Việt Nam vận hành theo cơ chế thị trường phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước theo đó chúng ta dần phải chấp nhận sự chi phối của những quy luật khách quan đặc biệt những quy luật về cạnh tranh, cung và cầu hay quy luật gia tăng giá trị. Hầu như toàn bộ các quy luật đang hiện hữu đều chi phối và phản ảnh thực trạng đời sống của xã hội trong đó quy luật giá trị phản ánh nội hàm có tính chất quyết định về công cụ, phương tiện sản xuất nhằm để gia tăng giá trị kinh tế. Xu thế hội nhập chung của cả nền kinh tế không loại trừ bất kỳ đối tượng nào kể cả những doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư kinh doanh nhà ở thương mại cũng không ngoài quy luật chung này.
  • Luận văn thạc sĩ luật học
  • Chuyên ngành Luật kinh tế
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Thị Nga
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Thục
  • Số trang: 86
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Khoa học Xã hội 2020
  Link Download
  https://gass.edu.vn/SitePages/List_Thesis.aspx?itemId=18687
  https://drive.google.com/uc?id=1r9woVRseuIFtZ2Q7XZpuNEOTinV40hNv
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page