Luận Án Tiến Sĩ Cơ Cấu Kinh Tế Công Nghiệp Trên Địa Bàn Tỉnh Hải Dương

Discussion in 'Chuyên Ngành Kinh Tế Chính Trị' started by quanh.bv, Aug 18, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2023-8-18_2-58-32.png
  1. Luận án đã xây dựng, phân tích, làm rõ quan niệm cơ cấu kinh tế công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; xác định tiêu chí đánh giá và các yếu tố tác động đến cơ cấu kinh tế công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương; khảo cứu kinh nghiệm cơ cấu lại kinh tế công nghiệp của một số tỉnh ở nước ngoài và trong nước, rút ra một số bài học mà tỉnh Hải Dương có thể tham khảo.
  2. Dựa chắc trên cơ sở lý luận, luận án đã khảo sát, đánh giá thực trạng cơ cấu kinh tế công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016 - 2021; xác định một số vấn đề đặt ra từ thực trạng cơ cấu kinh tế công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương.
  3. Trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực trạng, luận án đã đề xuất một số quan điểm, giải pháp có tính khả thi nhằm thúc đẩy quá cơ cấu lại kinh tế công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2030.
  • Luận án tiến sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Kinh tế chính trị
  • Người hướng dẫn: PGS. TS Nguyễn Trọng Xuân
  • Tác giả: Phùng Quang Phát
  • Số trang: 215
  • Kiểu file: DOC
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện Chính trị - Bộ Quốc phòng 2023
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.31&view=42207
  https://drive.google.com/file/d/1ksU-MskJB5BwcmVUGWypA6Z6xHRQC63j
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page