Luận Văn Tốt Nghiệp Cơ Cấu Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hải Quan Việt Nam - Thực Tiễn Và Hướng Hoàn Thiện

Discussion in 'Chuyên Ngành Luật Thương Mại' started by quanh.bv, Oct 19, 2020.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội trong mười năm (2001- 2010) diễn ra trong thời kỳ đất nước bước vào nền kinh tế mở cửa và hội nhập với quốc tế. Ngày 25/3/2011, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ban hành Quyết định số 448/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Hải quan đến năm 2020. Nhằm đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Và Việt Nam là một quốc gia đang phát triển, có các mối quan hệ quốc tế cởi mở, đa dạng.
  • Luận văn tốt nghiệp
  • Chuyên ngành Luật thương mại
  • Giáo viên hướng dẫn: Phạm Mai Phương
  • Tác giả: Nguyễn Ngọc Trúc
  • Số trang: 109
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Cần Thơ 2011
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1Iqz_64jhSGWJa5vqdt4AnOvD-C2wYgME
   

Share This Page