Luận Án Tiến Sĩ Cơ Chế Pháp Lý Kiểm Soát Quyền Lực Nhà Nước Giữa Cơ Quan Thực Hiện Quyền Hành Pháp Và Quyền Tư Pháp

Discussion in 'Lý Luận Và Lịch Sử Nhà Nước Và Pháp Luật' started by quanh.bv, Mar 10, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Kiểm soát QLNN giữa các cơ quan thực hiện quyền hành pháp và quyền tư pháp được hiểu là cơ chế chính trị - pháp lý do các chủ thể có đủ năng lực pháp luật và thẩm quyền thực hiện nhằm đảm bảo QLNN được thực hiện liên tục, đúng đắn và đầy đủ theo pháp luật, phát huy hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật và điều hành mọi hoạt động kinh tế - xã hội, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Nhà nước, tổ chức và cá nhân. Hiến pháp năm 2013 là cơ sở pháp lý cao nhất, công cụ quan trọng nhất để hình thành cơ chế kiểm soát chặt chẽ QLNN trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành pháp, tư pháp trong quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.
  • Luận án tiến sĩ luật học
  • Chuyên ngành Lý luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật
  • Người hướng dẫn khoa học: GS,TS. Trần Ngọc Đường
  • Tác giả: Phạm Hồng Phong
  • Số trang: 174
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 2021
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.2&view=36904
  https://drive.google.com/uc?id=15buy-ICNcMC60PxYS1ISoT6-g34DbNLr
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page