Luận Văn Thạc Sĩ Cơ Chế Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Ở Việt Nam

Discussion in 'Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng' started by nhandanglv123, Apr 22, 2021.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Moderator

  [​IMG]
  Cơ Chế Truyền Dẫn Chính Sách Tiền Tệ Ở Việt Nam
  Trong bối cảnh kinh tế thế giới đang trên đà phục hồi với nhiều màu sắc và tốc độ khác nhau, thì Việt Nam được đánh giá là nằm trong số ít những quốc gia có tốc độ phục hồi ấn tượng. Cùng với xu hướng chung của thế giới, việc tìm hiểu các tác động của các chính sách tiền tệ đối với hoạt động kinh tế thực thông qua các kênh truyền dẫn, ngoài kênh truyền dẫn truyền thống là lãi suất, đã và đang đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp các bằng chứng thực nghiệm hỗ trợ các nhà tạo lập chính sách trong việc đưa ra các công cụ phù hợp cũng như tiên liệu về hiệu quả của một chính sách tiền tệ nhất định. Bài nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích mức độ tác động của ba kênh truyền dẫn – kênh cho vay ngân hàng, kênh tài sản và kênh tỷ giá đến hiệu quả của chính sách tiền tệ ở Việt Nam. Bài nghiên cứu sử dụng mô hình VAR, trong đó tác giả xây dựng một mô hình VAR cơ sở với biến nội sinh là sản lượng quốc gia đại diện bởi GDP.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Tài chính ngân hàng
  • Người hướng dẫn: GS.TS Trần Ngọc Thơ
  • Tác giả: Nguyễn Thùy Mỹ Hạnh
  • Số trang: 108
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 2016
  Link Download
  https://drive.google.com/uc?id=1J2JPxNT5gNpjVOQDMqPtVeKlFVjoyXtj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page