Luận Án Tiến Sĩ Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối Tượng Với Thông Tin Ngôn Ngữ Mờ

Discussion in 'Chuyên Ngành Hệ Thống Tính Toán' started by quanh.bv, Jun 13, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Guest

  [​IMG]
  Cơ Sở Dữ Liệu Hướng Đối Tượng Với Thông Tin Ngôn Ngữ Mờ
  1. Xem miền trị của thuộc tính mờ mà các giá trị trong miền trị tồn tại thứ tự tuyến tính là một đại số gia tử tuyến tính đầy đủ, xây dựng các phân hoạch dựa vào độ dài của giá trị trong miền trị, từ đó đề xuất định nghĩa về quan hệ đối sánh như: bằng nhau mức k, tương đương mức k.
  2. Dựa trên độ đo xấp xỉ ngữ nghĩa của hai dữ liệu mờ, luận án đưa ra khái niệm phụ thuộc hàm mờ trong một lớp và chứng minh tính đúng đắn của hệ luật suy dẫn. Phụ thuộc dữ liệu mờ và các vấn đề liên quan giữa các dạng phụ thuộc dữ liệu để giải quyết chuẩn hóa dữ liệu và phát hiện tri thức từ dữ liệu.
  • Luận án tiến sĩ toán học
  • Chuyên ngành Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán
  • Người hướng dẫn khoa học: PGS. TS. Đoàn Văn Ban, PGS.TS. Trương Công Tuấn
  • Tác giả: Đoàn Văn Thắng
  • 115 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện Công nghệ thông tin 2014
  Link Download
  http://luanvan.moet.edu.vn/?page=1.3&view=19277

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Jun 13, 2016

Share This Page