Luận Án Tiến Sĩ Cơ Sở Khoa Học Xây Dựng, Hoàn Thiện Chế Độ Đối Với Viên Chức Lưu Trữ Ở Việt Nam Giai Đoạn Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Lưu Trữ Học' started by nhandanglv123, Apr 17, 2020.

 1. nhandanglv123

  nhandanglv123 Active Member

  [​IMG]
  Cơ Sở Khoa Học Xây Dựng, Hoàn Thiện Chế Độ Đối Với Viên Chức Lưu Trữ Ở Việt Nam Giai Đoạn Hiện Nay
  Thứ nhất, làm rõ khái niệm chế độ, nội dung của chế độ, vai trò và các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng, hoàn thiện chế độ đối với viên chức lưu trữ ở Việt Nam. Thứ hai, làm rõ đặc thù công việc, nghề nghiệp của viên chức lưu trữ, đặc biệt là trong giai đoạn đổi mới và hội nhập hiện nay. Thứ ba, tìm ra cơ sở lý thuyết để vận dụng xây dựng, hoàn thiện chế độ đối với viên chức lưu trữ ở Việt Nam. Thứ tư, xác định các căn cứ, nguyên tắc, phương pháp, quy trình xây dựng, hoàn thiện chế độ đối với viên chức lưu trữ ở Việt Nam hiện nay. Thứ năm, tìm hiểu việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã xây dựng những chế độ gì và dựa trên những cơ sở khoa học nào để xây dựng các chế độ đó cho viên chức lưu trữ. Từ đó tìm ra những ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân của hạn chế để tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chế độ đối với người làm lưu trữ giai đoạn hiện nay. Thứ sáu: Nghiên cứu đề xuất, giải pháp xây dựng, hoàn thiện chế độ đối với viên chức lưu trữ ở Việt Nam giai đoạn hiện nay.
  • Luận án tiến sĩ xã hội
  • Chuyên ngành Lưu trữ học
  • Người hướng dẫn: PGS. TS. Dương Văn Khảm TS. Đàm Vĩnh Hiên
  • Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương
  • Số trang: 249
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn - Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2019
  Link Download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/69311
  https://drive.google.com/uc?id=1fHRINYIT4gMouA4uOdYPBn_hA4MDbkzB
   

Share This Page