Luận Văn Thạc Sĩ Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Các Nhân Tố Tác Động Đến Công Nghiệp Hỗ Trợ Trong Ngành Công Nghiệp Chế Biến

Discussion in 'Chuyên Ngành Thống Kê Kinh Tế' started by quanh.bv, Sep 17, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Administrator Quản Trị Viên

  upload_2022-9-17_2-41-39.png
  Công Nghiệp Hỗ Trợ Và Các Nhân Tố Tác Động Đến Công Nghiệp Hỗ Trợ Trong Ngành Công Nghiệp Chế Biến Hà Nội
  Công nghiệp hỗ trợ (CNHT)có vai trò hết sức quan trọng trong việc tăng sức cạnh tranh của sản phẩm công nghiệp và đẩy nhanh quá trình Công nghiệp hóa (CNH) theo hướng vừa mở rộng vừa thâm sâu. CNHT có vai trò rất quan trọng trong việc thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài vào lĩnh vực công nghiệp, đồng thời, kích thích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong nước.v.v... Mặc dù đã có rất nhiều nỗ lực từ phía các doanh nghiệp, sự trợ giúp của Chính phủ, các cơ quan chức năng có liên quan, nhưng trình độ phát triển CNHT của Việt Nam còn thấp xa so với kỳ vọng và so với yêu cầu. Việc phát triển CNHT tại Việt Nam hiện vẫn đang gặp nhiều khó khăn, phần lớn sản phẩm CNHT vẫn phải nhập khẩu, số doanh nghiệp CNHT còn quá ít so với tổng số các doanh nghiệp công nghiệp (DNCN) của cả nước hiện nay. Điều này đòi hỏi các chính sách phát triển CNHT cần phải phù hợp với xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập có hiệu quả vào đời sống kinh tế quốc tế.
  • Luận văn thạc sĩ kinh tế
  • Chuyên ngành Thống kê kinh tế
  • Người hướng dẫn: PGS.TS. Trần Thị Bích
  • Tác giả: Nguyễn Thị Mai Lan
  • Số trang: 101
  • Kiểu file: PDF_TRUE
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Đại học Kinh tế Quốc dân 2017
  Link Download
  https://dlib.neu.edu.vn/handle/NEU/2880
  https://drive.google.com/file/d/1ejgL7wBjfB3VqMxp0W5W_It31hzVD_cj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page