Luận Văn Thạc Sĩ Công Tác Lãnh Đạo, Quản Lý Báo Chí Ở Thành Phố Hồ Chí Minh Hiện Nay

Discussion in 'Chuyên Ngành Công Tác Tư Tưởng' started by admin, Aug 9, 2017.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Trên cơ sở phân tích về lý luận và đánh giá thực trạng công tác lãnh đạo, quản lý báo chí ở TP.HCM; luận văn đề xuất những định hướng và giải pháp tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý báo chí ở TP.HCM trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.
  • Luận văn thạc sĩ chính trị
  • Chuyên ngành công tác tư tưởng
  • Tác giả: Phạm Bá Nhiễu
  • Hướng dẫn: Gs. Ts. Dương Xuân Ngọc
  • 105 Trang
  • File PDF_SCAN
  • Học Viện Báo Chí & Tuyên Truyền 2012
  Link Download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/161
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page